Аудиторлик хулосалари

“NEFT TA’MINOT” акциядорлик жамияти 2014 йил бўйича фаолиятини текшириш юзасидан аудиторлик хулосаси

юклаб олиш

“NEFT TA’MINOT” акциядорлик жамияти 2015 йил бўйича фаолиятини текшириш юзасидан аудиторлик хулосаси

юклаб олиш

МСФО 2015 йил хулосаси

юклаб олиш

МСФО 2017 йил хулосаси

Taminot MSFO 2017

2018 йил биринчи ярим чорак учун аудиторлик хулосаси

юклаб олиш

2018 йил бўйича аудиторлик хулосаси

юклаб олиш

2019 йил якуни  буйича аудиторлик хулосаси

юклаб олиш

МСФО 2019 йил хулосаси

Taminot MSFO 2019

“NEFT TA’MINOT” акциядорлик жамияти 2020 йил бўйича фаолиятини текшириш юзасидан аудиторлик хулосаси

юклаб олиш

“NEFT TA’MINOT” акциядорлик жамияти 2021 йил бўйича фаолиятини текшириш юзасидан аудиторлик хулосаси

юклаб олиш