Йиллик хисоботлар

“NEFT TA’MINOT” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2014 йил бўйича йиллик хисоботи

юклаб олиш

 

“NEFT TA’MINOT” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2015 йил бўйича йиллик хисоботи

юклаб олиш

2017 йил учун бухгалтерлик баланси 1-шакл 

2017 йил учун бухгалтерлик баланси 2-шакл

2017 йил учун эмитентнинг йиллик ҳисоботи

юклаб олиш

2018 йил учун йиллик хисобот

юклаб олиш

2019 йил учун йиллик хисобот

юклаб олиш